Startkontor USF

For deg som jobber med musikk (musiker, produsent, management), design eller filmproduksjon og er på vei inn i bransjen

Starkontor på USF Verftet gir deg et arbeidssted, kolleger og inspirerende omgivelser

Det er 10 faste plasser i kontoret. Her jobber du side om side med andre i etableringsfasen, og med etablerte folk innen fagfeltene design, film og musikk. I tillegg finnes det mange flere i huset som jobber med kunst og kultur.

Hva får du?

  • Ditt eget arbeidssted med kontormøbler, i et fellesskap med andre
  • Fellesområder som kjøkken og møterom, og spesialrom som stillerom og lydrom
  • Subsidiert husleie på kr 1000 pr måned i en kontrakt på maksimum 2 år
  • Bredbånd og strøm inkludert i leien
  • Adgang til lokalet hele døgnet
  • Mulighet for å bruke andre rom i USF-huset ved ledig kapasitet, som f.eks. blackbox-scenen Studio USF
  • Mulighet for utvikle dine prosjekter i et kreativt miljø
  • Kolleger som er i samme etableringssituasjon, og etablerte folk i bransjene
  • Etablerersenteret og Visp kan hjelpe deg med praktiske ting rundt oppstart, som økonomi og skatt, fakturering og prising.
  • Et opplegg skreddersydd for akkurat ditt behov. Organisasjoner som Brak, Vestnorsk Filmsenter, KMD ved UiB, Design Region Bergen og USF Verftet er klare til å hjelpe deg.

Spesielt for designere

Du deltar i halvårlig statusmøte med de andre designerne på kontoret sammen med Design Region Bergen og KMD UiB. De kan bidra med koblinger inn mot næringsliv eller etablerte designere ved behov.

Du får invitasjon til arrangementer i regi av Design Region Bergen, og de vil også  videreformidle informasjon om ulike offentlige støtteordninger.

Du kan delta på KMD UiB sine forelesninger/kurs, og du får invitasjoner til arrangement internt og eksternt. KMD stiller også opp som faglig diskusjonspartner, og de videresender forespørsler fra næringslivet om oppdrag.

Spesielt for filmfolk

Vestnorsk Filmsenter og BAKOM er ressurser du kan dra nytte av. De sier:

«Vestnorsk Filmsenter har kontor på Verftet, det har også BAKOM – et tilbud for talenter og unge mellom 16 og 30 som ønsker å forsøke seg innen film- og spillfeltet eller er på vei inn i den profesjonelle bransjen. Vi har en lav terskel for deg som kommer til oss for en prat eller råd. Så langt det er mulig hjelper vi med store og små spørsmål.

Vestnorsk filmsenter vil være behjelpelig med å koble dere med bransjen, og praktisk nok har flere filmselskap kontorene sine på USF.
Vestnorsk filmsenter informerer om ulike kurs, workshops og møteplasser gjennom nyhetsbrevet sitt. Disse tilbudene kan deltakerne i startkontoret søke om plass på.»

Spesielt for musikkbransjen

Brak sier: «Du deltar i oppstartsmøte med Brak der dere sammen diskuterer hvordan organisasjonen best kan hjelpe deg fremover. Dette kan være gjennom veiledninger med Brak selv, eller sesjoner med etablerte bransjeaktører. Brak kan hjelpe med nettverksbygging, strategiutforming, søknadsveiledning, merkevarebygging og mer. Du vil selvfølgelig motta invitasjoner til Braks ordinære kurstilbud og møteplasser. 

Brak vil også sponse deg med delegatpass til bransjefestivalen Vill Vill Vest og Luttfest.»

Hva kreves av deg?

Du skal ha relevant utdanning eller erfaring. Folk med MA oppfordres til å søke. Du skal levere korte rapporter om framdrift ca. 6 ganger i året. Du skal ha et ønske om å delta aktivt i fellesskapet, og vil dele erfaringer og bidra til utvikling av prosjektet.

Du skal være bosatt i Bergen den tiden du er medlem.

Søknad

Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju før opptak. Før utvelgelse av deltakere i startkontoret blir det lagt vekt på:

– Søkernes motivasjon, prosjektidé og prosjektets realiserbarhet
– Faglig sammensetning av deltakerne i startkontoret


Søknader vurderes av KMD UiB, Design Region Bergen, Vestnorsk filmsenter, BRAK og USF Verftet.

Søknadsskjema finner du her.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Line Nord på USF Verftet line@usf.no


Dette nettstedet bruker kun nødvendige cookies for å fungere. Vi må dessverre likevel be deg om å godkjenne disse.